Czym jest histrioniczne zaburzenie osobowości

16 października 2023
osobowosc-histrioniczna-1200x671.jpg

By odpowiedzieć na pytanie, czym jest histrioniczne zaburzenie osobowości (HPD), należy sprecyzować, czym w ogóle charakteryzują się zaburzenia osobowości.

Zaburzenia osobowości przejawiają się przede wszystkim trudnościami w funkcjonowaniu społecznym i w problemach funkcjonowania własnej jaźni. Objawiają się one konkretnie w:

 • zaburzonym poczuciu własnej wartości,
 • zachwianej tożsamości,
 • braku umiejętności do nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji,
 • braku zdolności do rozumienia punktu widzenia innych,
 • prowadzeniu do znacznego dystresu i znacznych trudnościach w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym czy zawodowym.

Warto na samym wstępie sprecyzować, że zaburzenia osobowości to jedynie konstrukt teoretyczny. Nie możemy mówić tutaj o chorobie, którą można zdiagnozować technikami obrazowania mózgu i leczyć lekami – tak jak schizofrenię czy chorobę Alzheimera. Dzięki Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 – obecnie używanej klasyfikacji – możemy ujmować te wymienione wcześniej cechy w zorganizowane konstrukty psychiczne, co pomaga w stawianiu diagnoz i podejmowaniu specjalistycznych działań pomocy psychologicznej. Wszystkie informacje zawarte w artykule bazują głównie na wiedzy, którą dostarcza ta klasyfikacja.

Osobowość histrioniczna – czym jest?

Nazwa tego zaburzenia pochodzi od “histrio” – łacińskiego słowa oznaczającego aktora. Tym samym, histrioniczne zaburzenie osobowości to taki wzorzec funkcjonowania osoby, który jest oparty na nadmiernej emocjonalności i ciągłym poszukiwaniu uwagi. Taka osoba zdaje się być bardzo teatralna. Jej emocje są zachwiane, cechuje się dramatyzowaniem oraz wyolbrzymianiem sytuacji i rzeczy. Osobowości histrioniczne łatwo ulegają wpływom, poszukują ciągle nowych wrażeń, doszukują się uznania i docenienia przez innych. Często zwracają uwagę na swoją własną fizyczność – zachowując się uwodzicielsko w niestosownych sytuacjach.

HPD należy do wiązki B rodzajów zaburzeń osobowości – do wiązki dramatyczno-emocjonalnej. W kategorii tej uwzględniamy również antyspołeczne zaburzenie osobowości, zaburzenie borderline oraz narcystyczne zaburzenie osobowości.

 

Kryteria diagnostyczne histrionicznego zaburzenia osobowości

By rozpoznać histrioniczne zaburzenie osobowości u osoby, ICD-10 zakłada, że spełnione muszą zostać co najmniej trzy wymienione poniżej kryteria:

 • sugestywność
 • poszukiwanie docenienia
 • niestosowna uwodzicielskość
 • teatralność
 • koncentracja na atrakcyjności fizycznej
 • płytka uczuciowość

Oczywiście, by zaburzenie osobowości zostało zdiagnozowane, należy przejść przez szereg testów wykonywanych przez specjalistów. Diagnoza psychologiczna osobowości to złożony proces, który może składać się z testów kwestionariuszowych, badań lekarskich i neurologicznych.

 

Jakie są przyczyny osobowości histrionicznej?

Naukowcy nie odkryli jeszcze bezpośrednich przyczyn tworzenia się zaburzeń osobowości. Istnieje jednak kilka najważniejszych hipotez, które mogą być użyteczne w wyjaśnieniu powstawania histrionicznego zaburzenia osobowości:

 • Genetyka – zaburzenia osobowości mogą być dziedziczone.
 • Trauma – przeżyta trauma w dzieciństwie może prowadzić do dysfunkcji w rozwoju, co prowadzi do tworzenia się zaburzeń osobowości.
 • Sposób wychowania – osoba, która przeżywała w dzieciństwie relację z rodzicami opartą o niestabilną więź, przepełnioną wysokimi oczekiwaniami ze strony rodziców, których dziecko nie jest w stanie spełnić, jest bardziej narażona na wytworzenie osobowości histrionicznej.

Kto zmaga się z histrionicznym zaburzeniem osobowości?

Szacuje się, że około 9% całej populacji cierpi na przynajmniej jedno zaburzenie osobowości. HPD występuje u ok. 2-3% ludzi, z czego kobiety mają czterokrotnie większą szansę na otrzymanie diagnozy histrionicznego zaburzenia osobowości w porównaniu do mężczyzn. Badania jednak wskazują na to, że kobiety mogą być za często diagnozowane ze względu na to, że bezpośredniość w ukazywaniu własnej seksualności u kobiet jest mniej przyzwalana społecznie. Mężczyźni za to rzadziej dzielą się swoimi objawami, przez co mogą być za rzadko diagnozowani.

Jak można leczyć osobowość histrioniczną?

Najskuteczniejszą metodą podejmowaną w walce z HPD jest psychoterapia. Najczęściej jest to terapia psychodynamiczna oraz poznawczo-behawioralna, w szczególności analiza funkcjonalna (FAP). Choć do tej pory nie powstały leki na zaburzenie osobowości histrionicznej, często w farmakoterapii stosuje się środki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe, gdyż zaburzenia te zwykle współwystępują z HPD.

 

Autor: Nikodem Wejerowski

Bibliografia:

 • Cierpiałkowska (2021). Psychopatologia.
 • Gałecki (2022). Badanie stanu psychicznego. Rozpoznania według ICD-11.
 • French J.H., Shrestha S. (2019). Histrionic Personality Disorder.
 • World Health Organization(WHO). (1993). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders. World Health Organization.

O nas

Nasz zespół powstał dzięki przyjaźni i zrozumieniu jak ważna jest współpraca pomiędzy profesjonalnymi terapeutami o różnych specjalnościach. Ufamy, że różnorodność jaką proponujemy, może zaowocować dostępnością pomocy dla wielu osób o różnych potrzebach.

Znany Lekarz

Pracownia Psychologiczna Pomocnia

Facebook

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.
Type: OAuthException
Subcode: 492
Solution: See here for how to solve this error

Kontakt

Poradnia Psychologiczna
Pomocnia Poznań

ul. Śniadeckich 5/2, 60-773 Poznań
nr tel. +48 795 795 202
sekretariat@pomocnia-poznan.pl