Psycholog

Katarzyna Lewczycka

Psycholog Katarzyna Lewczycka

Umów się na wizytę

GODZINY PRZYJĘĆ


PONIEDZIAŁEK
15:00-20:00


Katarzyna Lewczycka – ZnanyLekarz.pl


Psychoterapię postrzegam jako szczególny rodzaj spotkania człowieka z drugim człowiekiem. Widzę człowieka jako całość, a nie jedynie przez pryzmat jego trudności. Zakładam, że każdy z nas jest indywidualną i niepowtarzalną osobą, w związku z tym dopasowuję terapię do klienta, jego trudności i celów, z którymi się pojawia. Staram się zrozumieć sytuację i spojrzeć z perspektywy tej osoby i jednocześnie pomagam w kierowaniu uwagi nie tyle na problem, co na kryjące się pod nim potrzeby i cele oraz na możliwości wyboru różnych zachowań a także pomagam w zmaganiu się z usuwaniem przeszkód, blokujących realizację osobistego potencjału.

Specjalizuję się w terapii indywidualnej oraz konsultacjach psychologicznych. W prowadzeniu psychoterapii wykorzystuję różnorodne metody i techniki czerpiąc z wielu nurtów (systemowy, poznawczo-behawioralny). Szczególnie bliskie jest dla mi podejście ericksonowskie.

Przez wiele lat pracowałam w instytucjach świadczących wsparcie psychologiczne na rzecz rodziny, gdzie zdobywałam doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W CZYM MOGĘ POMÓC?

 • obniżone poczucie własnej wartości, poczucie braku satysfakcji w życiu
 • problemy emocjonalne (przewlekłe napięcie, stany przygnębienia, depresyjne, stany lękowe, fobie, wybuchy gniewu)
 • trudności adaptacyjne, przeżycia stresowe, kryzysy życiowe
 • trudności relacyjne, rodzinne, wychowawcze
 • żałoba
 • poszukiwanie drogi osobistego rozwoju i sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych
Dowiedz się więcej

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 • Edukacja
 • Doświadczenie
 • Kursy i szkolenia
 • Studia magisterskie z psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
  Polski Instytut Ericksonowski
 • Kurs Podstawowy Terapii Systemowej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
 • Prywatna praktyka Pracownia Psychologiczna Katarzyna Lewczycka
 • Praktyka psychoterapeutyczna w: Prywatnych Gabinetach Lekarskich Lekarz; MEDICOR Kościan Gabinety Lekarskie
 • Praca na stanowisku psycholog: Środowiskowy Dom Samopomocy “Pogodni” w Poznaniu; Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Czerwonaku; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu; Program Wsparcia Rodziny, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
 • Terapia rodzin- całościowy cykl szkoleniowy, Polski Instytut Ericksonowski
 • Terapia Poznawczo- Behawioralna Dzieci i Młodzieży, Centrum CBT
 • Kurs Facylitatorów EmotionAid, Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing
 • Żyjący i ich zmarli – depresja, lęk i zdrowie, Claude Virot, szkolenie, PIE
 • W poszukiwaniu najlepszej wersji siebie – Norma Baretta (USA), szkolenie, PIE
 • Nieoczekiwana lekkość bytu- psychoterapia następstw stresu, PIE
 • Nie chcę tak żyć- praca z rodziną, w której wystąpiła próba samobójcza, PIE
 • W moim sercu są dwa domki- terapia systemowa w sytuacji rozwodowej i porozwodowej, PIE
 • O spotkaniu, które się narodzi- psychoterapia w leczeniu niepłodności, PIE
 • Prosto w oczy- psychoterapia zaburzeń lękowych, PIE
 • Kiedy kłębią się chmury- ericksonowski model pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości, PIE
 • O miłości do jedzenia prawie wszystko- terapia zaburzeń odżywiania się, PIE
 • Kiedy życie boli, kiedy życie cieszy- psychoterapia depresji, PIE
 • Przebudzenie- psychoterapia indywidualna osób zgłaszających niepowodzenia w związkach, PIE
 • Kolorowe kredki…Praca terapeutyczna z dziećmi. Metody i narzędzia, Ośrodek Psychoterapii Mały Książę
 • Zastosowanie teorii przywiązania w pracy z rodziną, Magdalena Czub
 • Wzorce relacji oraz opowieści problemowe pary klientów na pierwszym spotkaniu, Ewa Stankowska
 • Trening Zastępowania Agresji ART, Instytut Amity
 • Praca z dzieckiem z FAS
 • Rzucone ziarno- metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami, PIE
 • Rozpoznanie i interwencja w przypadkach podejrzenia wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży, TKOPD
 • Rodzina w kryzysie rozstania- jak skutecznie chronić dzieci przed krzywdzeniem emocjonalnym, TKOPD

O nas

Nasz zespół powstał dzięki przyjaźni i zrozumieniu jak ważna jest współpraca pomiędzy profesjonalnymi terapeutami o różnych specjalnościach. Ufamy, że różnorodność jaką proponujemy, może zaowocować dostępnością pomocy dla wielu osób o różnych potrzebach.

Znany Lekarz

Pracownia Psychologiczna Pomocnia

Facebook

Kontakt

Poradnia Psychologiczna
Pomocnia Poznań

ul. Śniadeckich 5/2, 60-773 Poznań
nr tel. +48 795 795 202
sekretariat@pomocnia-poznan.pl

© 2022 Pomocnia Poznań | wykonanie: alpa