Psycholożka, terapeutka Play Therapy

Jagoda Jokś


Umów się na wizytę

GODZINY PRZYJĘĆ


WTOREK
14:00-20:00
ŚRODA
08:00-14:00
CZWARTEK
14:30-19:30

Lokalizacja

ul. Śniadeckich 5/2


Dzieci i nastolatkowie są dla mnie ważni i fascynujący. Bez wątpienia posiadają zasoby niezbędne do wykształcenia pełnej gamy zdolności ludzkich, które są nam tak potrzebne w życiu dorosłym. Z drugiej strony posiadają także właściwe sobie potrzeby, których uznanie, uszanowanie i zaspokajanie jest rolą osób dorosłych. Przy odpowiednich warunkach i wsparciu z ich strony, mogą rozwijać swój potencjał spontanicznie i efektywnie.

Głęboko wierzę, że rozwój jest realizowaniem potencjału, które nosi w sobie każde dziecko czy nastolatek. Jest to proces, który dzieje się w silnej relacji z otoczeniem, a jego istotą jest zmiana. Moją rolą jako terapeutki jest towarzyszenie dziecku i rodzinie w przechodzeniu tego procesu i w doświadczanych w związku z nim trudnościach, ale też poszukiwanie szans i możliwości, które niesie ze sobą ten pełen potencjału okres.

W mojej pracy koncentruję się na wsparciu i wzmacnianiu zasobów, które stanowią fundament funkcjonowania dziecka i rodziny. Podążam za indywidualnymi potrzebami młodego człowieka, z uważnością dopasowując interwencje terapeutyczne. Współpracuję z rodzicami, by wspólnie z nimi odnajdywać najlepsze możliwości wspierania młodego klienta w procesie terapeutycznym, z uwzględnieniem pogłębiania relacji rodzic-dziecko. Wykorzystuję głównie zasady i metody terapii systemowej, regularnie poddając  swoją pracę superwizji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej i w Play Therapy Poland. Jestem praktykiem metody pracy z dziećmi Play Therapy, która wykorzystuje podstawową aktywność dzieci, jaką jest bawienie się. Dzięki stwarzaniu dziecku naturalnych warunków, pozwala mu na uczenie się, wyrażanie emocji i komunikowanie się ze sobą i ze światem.
Kieruję się zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno Zawodowym Psychologa oraz w Kodeksie Etycznym Play Therapy International.

W CZYM MOGĘ POMÓC?

 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia zachowania
 • zachowania agresywne i autoagresywne
 • zaburzenia lękowe
 • rozwój psychoseksualny dziecka
 • trudności edukacyjne
 • trudności szkolne
 • trudności w relacjach rówieśniczych
 • niska samoocena, wycofanie, nieśmiałość
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • wsparcie w okresie żałoby i straty
 • wsparcie w sytuacji rozwodu
 • konsultacje wychowawcze
Dowiedz się więcej

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 • Edukacja
 • Doświadczenie
 • Kursy i szkolenia
 • Studia magisterskie z psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna
 • Kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin (WTTS, Poznań)
 • Systemowa terapia dzieci i młodzieży (WTTS, Poznań)
 • Post Graduate Certificate in Therapeutic Play Skills (Poziom I) – umiejętności terapeutyczne w terapii zabawą – Międzynarodowy Certyfikat Play Therapy International
 • Post Graduate Diploma in Play Therapy (Poziom II) Międzynarodowy Dyplom Play Therapy International
 • Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
 • od 2023 – Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci
 • od 2019 – prywatna praktyka psychologiczna
 • od 2018 – współpraca z przedszkolami i żłobkami na terenie Poznania w zakresie wsparcia psychologicznego i diagnozy
 • 2019 – Gabinety Specjalistyczne AMONARIA – staż psychologiczno-seksuologiczny
 • 2017 – 2018 – współpraca z Fundacją Dziecko w Centrum w Poznaniu – wsparcie psychologiczne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich rodzin
 • 2015 – 2016 – współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu

Kursy długoterminowe:

 • Największe wyzwania psychoterapii i doradztwa (Instytut Pomocy Profesjonalnej)

 • (GIM)BAZA WIEDZY O TERAPII NASTOLATKÓW. Jak wspierać młodzież w wieku 13-18 lat w radzeniu sobie z trudnościami (Instytut Pomocy Profesjonalnej)
 • Duże kompendium wiedzy o terapii małych ludzi – jak wspierać dzieci w wieku 3-12 lat w radzeniu sobie z trudnościami (Instytut Pomocy Profesjonalnej)
 • Techniki pracy z dziećmi – złość, nieśmiałość, trudności w nauce (Pracownia Rozwoju Osobistego Kreska)

Szkolenia/warsztaty: 

 • Nadopiekuńczość – systemowa refleksja nad funkcjonowaniem rodziców nadmiernie zaangażowanych (Instytut Pomocy Profesjonalnej)

 • Zabawy bez obawy – jak pomóc dziecku, które przeżyło traumę? (Instytut Pomocy Profesjonalnej)
 • Gra (nie)warta świeczki. Czy da się pracować z niezmotywowanym klientem? (Instytut Pomocy Profesjonalnej)
 • Self-reg – warsztaty podstawowe dla specjalistów (Fundacja Miejsce Ludzi – Agnieszka Pietlicka)
 • Techniki relaksacji i trening uważności poprzez zabawę w terapii dzieci i młodzieży (Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki)
 • Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)
 • Terapia zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki)
 • Rodzina na dnie butelki – systemowa praca z rodziną z problemem alkoholowym (Instytut Pomocy Profesjonalnej)
 • Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu (Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki)
 • Metody wspierania osób z doświadczeniem nadużycia seksualnego (Instytut Pomocy Profesjonalnej)
 • Zaburzenia dysocjacyjne u dziecka przebywającego w pieczy zastępczej – wsparcie dziecka po doświadczeniu traumy (Fundacja Dziecko w Centrum)
 • Wsparcie dziecka przejawiającego zachowania autoagresywne (Fundacja Dziecko w Centrum)

O nas

Nasz zespół powstał dzięki przyjaźni i zrozumieniu jak ważna jest współpraca pomiędzy profesjonalnymi terapeutami o różnych specjalnościach. Ufamy, że różnorodność jaką proponujemy, może zaowocować dostępnością pomocy dla wielu osób o różnych potrzebach.

Znany Lekarz.

Pracownia Psychologiczna Pomocnia

Facebook

Ten komunikat jest widoczny tylko dla administratorów.
Wystąpił problem z wyświetlaniem wpisów z Facebooka. Zapasowa pamięć podręczna w użyciu.
Kliknij, aby wyświetlić błąd
Błąd: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication. Rodzaj: OAuthException

Kontakt

Poradnia Psychologiczna
Pomocnia Poznań

ul. Śniadeckich 5/2, 60-773 Poznań
nr tel. +48 795 795 202
sekretariat@pomocnia-poznan.pl

© 2023 Pomocnia Poznań | wykonanie: alpa