Psycholog

Jagoda Jokś


Umów się na wizytę

GODZINY PRZYJĘĆ


WTOREK
14:00-19:40
ŚRODA
08:00-12:30
CZWARTEK
14:00-19:40
PIĄTEK
14:00-19:40Dzieci i nastolatkowie są dla mnie ważni i fascynujący. Bez wątpienia posiadają zasoby niezbędne do wykształcenia pełnej gamy zdolności ludzkich, które są nam tak potrzebne w życiu dorosłym. Z drugiej strony posiadają także właściwe sobie potrzeby, których uznanie, uszanowanie i zaspokajanie jest rolą osób dorosłych. Przy odpowiednich warunkach i wsparciu z ich strony, mogą rozwijać swój potencjał spontanicznie i efektywnie.

Istotą okresu dzieciństwa i adolescencji jest zmiana, która stanowi wyzwanie zarówno dla dziecka czy nastolatka, jak i dla całej jego rodziny.  To od tej właśnie zmiany i tego, jak będzie ona przebiegała, zależy dalsze funkcjonowanie młodego człowieka. Moją rolą jako terapeutki jest towarzyszenie dziecku i rodzinie w przechodzeniu tego procesu i w doświadczanych w związku z nim trudnościach, ale też poszukiwanie szans i możliwości, które niesie ze sobą ten pełen potencjału okres.

W mojej pracy koncentruję się na wsparciu i wzmacnianiu dziecięcych zasobów, które stanowią fundament jego funkcjonowania. Podążam za indywidualnymi potrzebami młodego człowieka, z uważnością dopasowując interwencje terapeutyczne. Współpracuję z rodzicami, by wspólnie z nimi odnajdywać najlepsze możliwości wspierania młodego klienta w procesie terapeutycznym, z uwzględnieniem pogłębiania relacji rodzic-dziecko. Wykorzystuję głównie zasady i metody terapii systemowej, regularnie poddając swoją pracę superwizji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Kieruję się zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa.

W CZYM MOGĘ POMÓC?

 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia zachowania
 • zachowania agresywne i autoagresywne
 • zaburzenia lękowe
 • rozwój psychoseksualny dziecka
 • trudności edukacyjne
 • trudności szkolne
 • trudności w relacjach rówieśniczych
 • niska samoocena, wycofanie, nieśmiałość
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • wsparcie w okresie żałoby i straty
 • wsparcie w sytuacji rozwodu
 • konsultacje wychowawcze
Dowiedz się więcej

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 • Edukacja
 • Doświadczenie
 • Kursy i szkolenia
 • Studia magisterskie z psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna
 • Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin (WTTS, Poznań)
 • Kurs zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin (WTTS, Poznań) – w trakcie
 • Post Graduate Certificate in Therapeutic Play Skills – umiejętności terapeutyczne w terapii zabawą (szkolenie akredytowane przez Play Therapy International z międzynarodowym certyfikatem) – w trakcie certyfikacji
 • Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
 • od 2019 – prywatna praktyka psychologiczna
 • 2019 – Gabinety Specjalistyczne AMONARIA – staż psychologiczno-seksuologiczny
 • 2018 – współpraca z przedszkolami i żłobkami na terenie Poznania w zakresie wsparcia psychologicznego i diagnozy
 • 2017 – 2018 – współpraca z Fundacją Dziecko w Centrum w Poznaniu – wsparcie psychologiczne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich rodzin
 • 2015 – 2016 – współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu

Kursy długoterminowe:

 • (GIM)BAZA WIEDZY O TERAPII NASTOLATKÓW. Jak wspierać młodzież w wieku 13-18 lat w radzeniu sobie z trudnościami (Instytut Pomocy Profesjonalnej)
 • Duże kompendium wiedzy o terapii małych ludzi – jak wspierać dzieci w wieku 3-12 lat w radzeniu sobie z trudnościami (Instytut Pomocy Profesjonalnej)
 • Techniki pracy z dziećmi – złość, nieśmiałość, trudności w nauce (Pracownia Rozwoju Osobistego Kreska)

Szkolenia/warsztaty: 

 • Nadopiekuńczość – systemowa refleksja nad funkcjonowaniem rodziców nadmiernie zaangażowanych (Instytut Pomocy Profesjonalnej)

 • Zabawy bez obawy – jak pomóc dziecku, które przeżyło traumę? (Instytut Pomocy Profesjonalnej)
 • Gra (nie)warta świeczki. Czy da się pracować z niezmotywowanym klientem? (Instytut Pomocy Profesjonalnej)
 • Self-reg – warsztaty podstawowe dla specjalistów (Fundacja Miejsce Ludzi – Agnieszka Pietlicka)
 • Techniki relaksacji i trening uważności poprzez zabawę w terapii dzieci i młodzieży (Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki)
 • Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)
 • Terapia zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki)
 • Rodzina na dnie butelki – systemowa praca z rodziną z problemem alkoholowym (Instytut Pomocy Profesjonalnej)
 • Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu (Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki)
 • Metody wspierania osób z doświadczeniem nadużycia seksualnego (Instytut Pomocy Profesjonalnej)
 • Zaburzenia dysocjacyjne u dziecka przebywającego w pieczy zastępczej – wsparcie dziecka po doświadczeniu traumy (Fundacja Dziecko w Centrum)
 • Wsparcie dziecka przejawiającego zachowania autoagresywne (Fundacja Dziecko w Centrum)

O nas

Nasz zespół powstał dzięki przyjaźni i zrozumieniu jak ważna jest współpraca pomiędzy profesjonalnymi terapeutami o różnych specjalnościach. Ufamy, że różnorodność jaką proponujemy, może zaowocować dostępnością pomocy dla wielu osób o różnych potrzebach.

Znany Lekarz

Pracownia Psychologiczna Pomocnia

Facebook

Kontakt

Poradnia Psychologiczna
Pomocnia Poznań

ul. Śniadeckich 5/2, 60-773 Poznań
nr tel. +48 795 795 202
sekretariat@pomocnia-poznan.pl

© 2022 Pomocnia Poznań | wykonanie: alpa