O NAS


Nasz zespół powstał dzięki przyjaźni i zrozumieniu jak ważna jest współpraca pomiędzy profesjonalnymi terapeutami o różnych specjalnościach. Pracując w różnych podejściach terapeutycznych, wspierając swoją pracę spojrzeniem z różnych perspektyw, staramy się być otwarte na nowości i elastyczne w rozwijaniu naszego warsztatu po to, aby osoby zwracające się do nas o pomoc uzyskały wsparcie jakiego potrzebują. Ufamy, że różnorodność jaką proponujemy, może zaowocować dostępnością pomocy dla wielu osób o różnych potrzebach.


Nasz kompas
czyli jakimi wartościami kierujemy się w naszej pracy


PROFESJONALIZM

Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje, poddajemy swoją pracę stałej superwizji
i pracujemy zgodnie z kodeksem etyczno – zawodowym psychologa.


SZACUNEK

W stosunku do każdej osoby odnosimy się z empatią, akceptacją i zrozumieniem.
Ważne jest dla nas tworzenie bezpiecznej atmosfery, sprzyjającej rozmowie
i rozwiązywaniu życiowych trudności.


ZAUFANIE

Dbając o poczucie bezpieczeństwa osób zgłaszających się na terapię, przestrzegamy zasady dyskrecji oraz prawa do decydowania o tym kto, ile i kiedy chce mówić. Szanujemy indywidualne tempo i drogę do odkrywania siebie.


WSPÓŁPRACA

Różnorodność, którą oferujemy jako zespół wspierających się specjalistów owocuje dostępnością pomocy dla wielu osób o różnych potrzebach.


ELASTYCZNOŚĆ

Cechuje nas wszechstronność i kreatywność. Mamy świadomość, że każdy przychodzi z innymi trudnościami i innymi potrzebami, dlatego ważne jest dla nas indywidualne podejście.


ZAANGAŻOWANIE

Wchodzimy z rozmówcą w aktywny dialog, korzystając z różnorodnych metod dopasowanych do aktualnych potrzeb danej osoby oraz dzielimy się swoją wiedzą i obserwacjami.


O nas

Nasz zespół powstał dzięki przyjaźni i zrozumieniu jak ważna jest współpraca pomiędzy profesjonalnymi terapeutami o różnych specjalnościach. Ufamy, że różnorodność jaką proponujemy, może zaowocować dostępnością pomocy dla wielu osób o różnych potrzebach.

Znany Lekarz

Pracownia Psychologiczna Pomocnia

Facebook

Kontakt

Poradnia Psychologiczna
Pomocnia Poznań

ul. Śniadeckich 5/2, 60-773 Poznań
nr tel. +48 795 795 202
sekretariat@pomocnia-poznan.pl

© 2022 Pomocnia Poznań | wykonanie: alpa