O NAS


Nasz zespół powstał dzięki przyjaźni i zrozumieniu jak ważna jest współpraca pomiędzy profesjonalnymi terapeutami o różnych specjalnościach. Pracując w różnych podejściach terapeutycznych, wspierając swoją pracę spojrzeniem z różnych perspektyw, staramy się być otwarte na nowości i elastyczne w rozwijaniu naszego warsztatu po to, aby osoby zwracające się do nas o pomoc uzyskały wsparcie jakiego potrzebują. Ufamy, że różnorodność jaką proponujemy, może zaowocować dostępnością pomocy dla wielu osób o różnych potrzebach.


Nasz kompas
czyli jakimi wartościami kierujemy się w naszej pracy


PROFESJONALIZM

Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje, poddajemy swoją pracę stałej superwizji
i pracujemy zgodnie z kodeksem etyczno – zawodowym psychologa.


SZACUNEK

W stosunku do każdej osoby odnosimy się z empatią, akceptacją i zrozumieniem.
Ważne jest dla nas tworzenie bezpiecznej atmosfery, sprzyjającej rozmowie
i rozwiązywaniu życiowych trudności.


ZAUFANIE

Dbając o poczucie bezpieczeństwa osób zgłaszających się na terapię, przestrzegamy zasady dyskrecji oraz prawa do decydowania o tym kto, ile i kiedy chce mówić. Szanujemy indywidualne tempo i drogę do odkrywania siebie.


WSPÓŁPRACA

Różnorodność, którą oferujemy jako zespół wspierających się specjalistów owocuje dostępnością pomocy dla wielu osób o różnych potrzebach.


ELASTYCZNOŚĆ

Cechuje nas wszechstronność i kreatywność. Mamy świadomość, że każdy przychodzi z innymi trudnościami i innymi potrzebami, dlatego ważne jest dla nas indywidualne podejście.


ZAANGAŻOWANIE

Wchodzimy z rozmówcą w aktywny dialog, korzystając z różnorodnych metod dopasowanych do aktualnych potrzeb danej osoby oraz dzielimy się swoją wiedzą i obserwacjami.


O nas

Nasz zespół powstał dzięki przyjaźni i zrozumieniu jak ważna jest współpraca pomiędzy profesjonalnymi terapeutami o różnych specjalnościach. Ufamy, że różnorodność jaką proponujemy, może zaowocować dostępnością pomocy dla wielu osób o różnych potrzebach.

Znany Lekarz.

Pracownia Psychologiczna Pomocnia

Facebook

Ten komunikat jest widoczny tylko dla administratorów.
Wystąpił problem z wyświetlaniem wpisów z Facebooka. Zapasowa pamięć podręczna w użyciu.
Kliknij, aby wyświetlić błąd
Błąd: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication. Rodzaj: OAuthException

Kontakt

Poradnia Psychologiczna
Pomocnia Poznań

ul. Śniadeckich 5/2, 60-773 Poznań
nr tel. +48 795 795 202
sekretariat@pomocnia-poznan.pl

© 2023 Pomocnia Poznań | wykonanie: alpa