Psycholog

Paulina Sochacka – Zięcina


Umów się na wizytę

GODZINY PRZYJĘĆ


PIĄTEK
14:00-19:40
SOBOTA
08:00-13:40


Paulina Sochacka – ZnanyLekarz.pl


Okres dzieciństwa i dorastania to czas obfitujący w zmiany. Zachodzą one szybko i towarzyszą im liczne wyzwania, z którymi wraz dzieckiem mierzy się często cała rodzina. Dlatego też bycie rodzicem jest zaszczytną, lecz wymagającą rolą.

Uważam, że każde dziecko, przy odpowiednim wsparciu, może wyrosnąć na szczęśliwą osobę. To rolą nas, dorosłych, jest zapewnienie młodemu człowiekowi warunków, w których może jak najlepiej rozwinąć swój potencjał.

Wierzę, że każdy rodzic pragnie być jak najlepszym rodzicem dla swojego dziecka. Z chęcią będę towarzyszyć Ci w drodze do realizacji tego pragnienia.

W CZYM MOGĘ POMÓC?

 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia zachowania
 • agresja i autoagresja
 • trudności w relacjach z rówieśnikami
 • niska samoocena
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • wsparcie w kryzysie (rozwód, żałoba, trauma)
Dowiedz się więcej

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 • Edukacja
 • Doświadczenie
 • Kursy i szkolenia

Magister psychologii w ramach dwóch specjalności: psychologii klinicznej (Psychoterapia zaburzeń psychicznych) oraz psychologii edukacji (Organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne) (UAM, Poznań)

Absolwentka pedagogicznych studiów podyplomowych (UAM, Poznań)

Certyfikowany Trener Dziecięcy Kompetencji Społecznych (SCCI)

Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej

W swojej pracy zawodowej miałam możliwość realizowania się jako terapeuta dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym. Współpracowałam ze żłobkami oraz przedszkolami, gdzie prowadziłam obserwację oraz diagnozę potrzeb środowiska, a także organizowałam konsultacje i szkolenia dla wychowawców oraz rodziców. W ramach współpracy ze szkołą podstawową, uczestniczyłam w badaniu gotowości szkolnej uczniów klas pierwszych i zapoznałam się z metodą Oceny Ryzyka Niepowodzeń Szkolnych. Realizowałam się zawodowo również jako psycholog szkolny w gimnazjum oraz liceum, gdzie prowadziłam konsultacje indywidualne dla uczniów i ich rodziców, organizowałam grupowe zajęcia profilaktyczne i udzielałam wsparcia psychologicznego zarówno uczniom, ich rodzicom jak i nauczycielom. Równolegle pracowałam jako terapeuta w prywatnym gabinecie psychologicznym, gdzie prowadziłam terapię dzieci i młodzieży, a także ich rodzin.

Od 2018 roku jestem współzałożycielem i członkiem zespołu Pomocni.

(Gim)Baza wiedzy o terapii nastolatków. Jak wpierać młodzież w wieku 13 – 18 lat w radzeniu sobie z trudnościami? 10.2017 – 03.2018

Kurs dotyczący terapii adolescentów, w łącznym wymiarze 96 godzin dydaktycznych, zorganizowany przez Instytut Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu. Program kursu obejmował zagadnienia natury okresu dojrzewania, wpływu doświadczeń z dzieciństwa na funkcjonowanie nastolatków,  rozwoju psychoseksualnego młodzieży oraz psychopatologii okresu adolescencji.

Duże kompendium wiedzy o terapii małych ludzi 02.2016 – 06.2017

Kurs dotyczący wspierania dzieci w wieku od 3 do 12 lat w radzeniu sobie z trudnościami, w łącznym wymiarze 120 godzin dydaktycznych, zorganizowany przez Instytut Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu. Kompendium poruszało tematy dotyczące zaburzeń całościowych (autyzmu i Zespołu Aspergera), nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), pracy terapeutycznej z dzieckiem będącym w żałobie, pracy terapeutycznej z dzieckiem z niską samooceną oraz metod wspierania dzieci przejawiających zachowania agresywne i autoagresywne.

I tak w kółko… Zaburzenia obsesyjno – kompulsywne w gabinecie terapeuty 12.03.2017

Szkolenie w wymiarze 6 godzin dydaktycznych, zorganizowane w Poznaniu przez Instytut Pomocy Profesjonalnej. Szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczno – praktyczne z zakresu wiedzy nt. zaburzeń lękowych.

Wprowadzenie do terapii schematów 15.01.2017

Szkolenie w wymiarze 6 godzin dydaktycznych, zorganizowane w Poznaniu przez Instytut Pomocy Profesjonalnej. Zawartość merytoryczna dotyczyła założeń terapii schematów oraz potencjalnych sposobów zastosowania wspomnianych założeń w praktyce terapeutycznej.

Niebezpieczne zachowania dzieci: wychowanie czy choroba? 07.11.2016

Konferencja zorganizowana przez Centrum Diagnozy i Terapii ADHD we Wrocławiu, dotycząca różnicowania opozycyjnych zachowań o charakterze intencjonalnym od zaburzeń rozwojowych.

Płynąć z nurtem życia. Trauma szansą czy zagrożeniem? 03 – 05.11.2016

Szkolenie zorganizowane przez Beskidzki Instytut Psychoterapii, dotyczące sposobów wspierania dzieci i dorosłych z doświadczeniem traumy.

Dziecko na kozetce – systemowa terapia dzieci i nastolatków 10.11.2015

Szkolenie w wymiarze 5 godzin dydaktycznych, zorganizowane w Poznaniu przez Instytut Pomocy Profesjonalnej. Zawartość merytoryczna dotyczyła zagadnień lojalności, tajemnicy i neutralności w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Trener dziecięcy kompetencji społecznych 20 – 21.06.2015

Szkolenie w wymiarze 16 godzin dydaktycznych, zorganizowane w Poznaniu przez Centrum Inspiracji. Szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczno – praktyczne z zakresu wiedzy ogólnej nt. kompetencji społecznych i ich kształtowania wśród dzieci w wieku szkolnym.

Jak przekonać rodziców do współpracy? 28.05.2015

Szkolenie w wymiarze 5 godzin dydaktycznych, zorganizowane w Poznaniu przez Instytut Pomocy Profesjonalnej. Zawartość merytoryczna dotyczyła obszarów kompetencji rodziców i psychologa, ról społecznych w obozach rodzice – pomagający oraz barier we współpracy między nauczycielem a rodzicem.

Oswoić nadpobudliwość – praca z dzieckiem nadpobudliwym 13.05.2015

Warsztaty metodyczne w wymiarze 4 godzin dydaktycznych, zorganizowane w Poznaniu przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA. Warsztaty dotyczyły indywidualnych i grupowych metod pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo.


O nas

Nasz zespół powstał dzięki przyjaźni i zrozumieniu jak ważna jest współpraca pomiędzy profesjonalnymi terapeutami o różnych specjalnościach. Ufamy, że różnorodność jaką proponujemy, może zaowocować dostępnością pomocy dla wielu osób o różnych potrzebach.

Znany Lekarz

Pracownia Psychologiczna Pomocnia

Facebook

Kontakt

Poradnia Psychologiczna
Pomocnia Poznań

ul. Śniadeckich 5/2, 60-773 Poznań
nr tel. +48 795 795 202
sekretariat@pomocnia-poznan.pl

© 2020 Pomocnia Poznań | wykonanie: alpa