Coaching

Indywidualny proces rozwojowy


Gdyby spojrzeć na życie każdego z nas z perspektywy podróży, okazałoby się, że zarówno Ty, jak i ja przebywamy drogę, drogę swojego życia. Podróż tę odbywamy etapami, zazwyczaj z bliskimi, choć bywa też, że w samotności. By podróż ta – podróż życia – była bardziej satysfakcjonująca, by znać kierunek, cel ale i swoją rolę, warto zaprosić do niej osobę, która nie tyle wskaże kierunek, co pomoże go zlokalizować, nazwać a nade wszystko przygotować Cię do wędrówki. Bogatego w zasoby, kompetencje, przekonanie o własnej wartości oraz w poczucie sensowności podejmowanych działań. Osobą tą właśnie jest coach.

Na jakim etapie podróży Ty jesteś?

Coaching: czym jest i kiedy jest potrzebny?

Coaching to partnerska współpraca z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału. To taka forma wsparcia w rozwoju, podczas której klient nie tylko pracuje nad realizacją swojego celu i nad rozwojem kompetencji, ale także ma okazję przyjrzeć się sobie, niejednokrotnie odpowiadając najważniejsze egzystencjalne pytania. Innymi słowy, coaching to czas zatrzymania, czas poznawania siebie, co stanowi punkt wyjścia do realizacji takiej jakości życia, jakiej klient oczekuje.

Ten rodzaj wsparcia w rozwoju – podobnie jak psychoterapia indywidualna – opiera się na zasadach poufności, partnerstwa i wierze w zasobność klienta. Proces zwykle trwa od 7 do 10 jednogodzinnych spotkań, co na ogół trwa około sześciu-siedmiu miesięcy.

Po coaching ludzie sięgają w bardzo różnych życiowych i zawodowych sytuacjach: od zdefiniowania swojej ścieżki zawodowej, poprzez budowanie biznesu czy praca nad kompetencjami managerskimi, aż po pracę nad sensem swojego życia i określeniem swojej życiowej misji. Potrzebny jest wtedy, gdy trzeba nabrać wiatru w żagle oraz gdy trzeba Ci odkryć, co Cię blokuje lub co już masz i jak zamienić to w wartościowy dla Ciebie zasób.

Do coacha czy do terapeuty?

Zastanawiając się nad wyborem specjalisty, warto zadać sobie pytania: „z czym mam dziś problem”?, „ co stanowi dla mnie dziś największe wyzwanie?”, „za czym tęsknię?”, „na co jestem dziś gotów?”, „jakiej zmiany potrzebuję?”. Terapeuta pomoże Ci przezwyciężyć ograniczenia, uleczyć to, co w przeszłości było trudne i co do dziś do Ciebie wraca, zbudować taką jakoś życia, jakiej dziś chcesz. Coach kieruje swoją uwagę na Twój obecny moment w życiu, Twoje zasoby, pragnienia, wartości, przekonania i zaprasza do spojrzenia w przyszłość. Pracuje na zasobach, które już masz i wspiera Twój rozwój, wierząc w Ciebie przy jednoczesnym szukaniu potencjalnych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

Jeżeli jednak nie wiesz, która forma wsparcia jest dla Ciebie lepsza – bez obaw! W Pomocni, dzięki współpracy terapeutów i coachów – naprowadzimy Cię na odpowiedni proces.


Oferta dla klienta indywidualnego

W czym mogę Ci pomóc?

1. Coaching sfery prywatnej

coaching sfery prywatnej dotyczyć może m.in. zagadnień takich jak:

 • określenie swojego punktu w życiu oraz punktu, do którego chcesz dążyć,
 • przyjrzenie się swojemu życiu i podjęcie decyzji, co z nim dalej chcesz robić,
 • poszukiwanie sensu życia,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 • wzmocnienie poczucia pewności siebie,
 • motywacja do działania,
 • poznanie siebie na nowo.

1. Coaching sfery biznesowej

coaching sfery biznesowej dotyczyć może m.in. zagadnień takich jak:

 • rozwój kompetencji managerskich,
 • zmiana roli zawodowej – wsparcie w sytuacji awansu,
 • analiza i rozwój kompetencji w oparciu o przeprowadzone wcześniej narzędzia diagnostyczne,
 • zmiana pracy,
 • określenie swojej drogi zawodowej,
 • rozwój biznesu.

60 min.
Coaching: cena wizyty

200


Oferta dla klienta biznesowego

Mowa o sytuacji, gdy klient nie zgłasza się sam, lecz jest oddelegowany na coaching przez firmę – przez swojego przełożonego lub dział HR.

Z uwagi na konieczność tzw. kontraktowania trójstronnego, ważne jest odbycie rozmowy telefonicznej przedstawiciela działu HR i/lub przełożonego z coachem, by móc określić cel dla pracownika. Cel ten następnie jest przedstawiony klientowi i dopiero za zgodą wszystkich stron możliwe jest rozpoczęcie procesu.

Obszar pracy może dotykać zarówno kwestii prywatnych, jak i czystko biznesowych. Zakres ten musi być jedno uprzednio zakontraktowany ze sponsorem procesu (przełożony/HR).

Liczba sesji: 7 + 1 w okresie 3 miesięcy po zakończonym procesie (follow up).


6 mies.
Coaching: cena procesu coachingowego

2500ADRES

ul. Śniadeckich 5/2,
Poznań Centrum


E-MAIL

sekretariat@pomocnia-poznan.pl


NUMER TELEFONU

+48 795 795 202


GODZINY PRACY

Godz. przyjęć: pon – pt, 7:00 – 21:00
Godz. pracy sekretariatu: pon – pt, 12:00 – 17:00


O nas

Nasz zespół powstał dzięki przyjaźni i zrozumieniu jak ważna jest współpraca pomiędzy profesjonalnymi terapeutami o różnych specjalnościach. Ufamy, że różnorodność jaką proponujemy, może zaowocować dostępnością pomocy dla wielu osób o różnych potrzebach.

Znany Lekarz

Pracownia Psychologiczna Pomocnia

Kontakt

Poradnia Psychologiczna
Pomocnia Poznań

ul. Śniadeckich 5/2, 60-773 Poznań
nr tel. +48 795 795 202
sekretariat@pomocnia-poznan.pl

© 2018 Pomocnia Poznań | wykonanie: alpa