Psycholog

Maria Kiczka


Umów się na wizytę

GODZINY PRZYJĘĆ


WTOREK
16:50-20:10
PIĄTEK
14:50-20:30


Mgr Maria Kiczka – ZnanyLekarz.pl


Dziecko jest przede wszystkim drugim, niezależnym człowiekiem. Człowiekiem, który ma prawo mieć swoje zdanie, który nie zawsze podporządkowuje się innym i któremu zawsze należy się szacunek. Dziecko jest człowiekiem dopiero budującym doświadczenia, ale to od dorosłych zależy duża część warunków do tego budowania.

W pracy terapeutycznej za wyjątkowe uważam towarzyszenie drugiej osobie w procesie zmiany na lepsze i w rozwoju. Każdy człowiek niesie ze sobą niepowtarzalną historię, dlatego na nasze spotkania zapraszam terapeutyczną ciekawość wobec doświadczeń osoby, szacunek wobec innych oraz bycie
autentyczną.

W swojej pracy łączę elementy podejścia systemowego, poznawczo-behawioralnego oraz terapii akceptacji i zaangażowania, dostosowując stosowane metody pracy do indywidualnych potrzeb klienta.

Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, w trakcie drogi
do uzyskania certyfikatu Terapeuty i Doradcy Systemowego. Na co dzień kieruję się zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno – Zawodowym Psychologa, a także regularnie superwizuję swoją pracę.

W CZYM MOGĘ POMÓC?

1. Pomoc psychologiczna / psychoterapia dziecięca

 • zaburzenia nastroju, zachowania autoagresywne
 • zaburzenia zachowania, nadruchliwość, trudności z koncentracją uwagi
 • lęk, fobie, nieśmiałość
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • trudności ze snem
 • trudności w relacjach z innymi
 • trudności w poradzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi oraz nagłymi zmianami w życiu dziecka (np.
  rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, choroba)
 • niska samoocena
 • konsultacje nt. metod skutecznego uczenia się
 • inne trudności emocjonalne / społeczne

2. Konsultacje wychowawcze dla rodziców

 • wsparcie w trudnościach wychowawczych
 • konsultacje w sprawie stosowanych dotychczas metody wychowawcze
 • wspieranie dziecka w jego trudnościach
 • komunikacja z dzieckiem
 • porady w sytuacji okołorozwodowej
3. Konsultacje i psychoterapia indywidualna osób dorosłych:
 • trudności w relacjach z innymi,
 • trudności w radzeniu sobie z nieprzyjemnymi emocjami,
 • obniżone poczucie własnej wartości, trudności z adekwatną samooceną,
 • obniżony nastrój,
 • doświadczanie stresu i napięcia,
 • różnego rodzaju lęki, poczucie niepokoju,
 • trudności w dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji,
 • chęć lepszego zrozumienia i poznania siebie
Dowiedz się więcej

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 • Edukacja
 • Doświadczenie
 • Kursy i szkolenia
 • Magister psychologii w ramach dwóch specjalności: ukończone dwie specjalizacje: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz seksuologia kliniczna) (UAM, Poznań)
 • Roczne szkolenie terapii zaburzeń dzieci i młodzieży w nurcie CBT (CTPB)
 • Kurs Zaawansowany i kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin (WTTS,
  Poznań)
 • Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo (CDZdN)
 • Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna (Collegium da Vinci)
 • od 2014 – psycholog pracujący w poznańskich szkołach i przedszkolach
 • od 2018 – własna działalność psychoterapeutyczna (konsultacje i psychoterapia dla dzieci, młodzieży,
  dorosłych; doradztwo wychowawcze dla rodziców)
 • 2014 – 2019 – psycholog / psychoterapeuta w Poradni Psychologicznej Som Salos
 • 2015 – 2019 – trener w Akademii Nauki
 • 2013 – 2014 – praktykant w Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień
 • 2012 – 2013 – praktykant w Piastowskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowia Psychicznego
 • Wprowadzenie do terapii ACT (opsychologii.pl)
 • Regulacja emocji u dzieci – metody, techniki, narzędzia (Marta Piegat-Kaczmarczyk Pracownia Terapii i
  Psychoedukacji)
 • Wyprawa do krainy emocji – edukacja emocjonalna w pracy z grupą (Marta Piegat-Kaczmarczyk
  Pracownia Terapii i Psychoedukacji)
 • Praca z rodziną w kontekście rozstania i rozwodu (IPP)
 • Trener dziecięcy umiejętności społecznych (SCCI)
 • Setting W Pudełku Czyli O Psychoterapii Psychodynamicznej Dzieci (Instytut Mały Książę)
 • Efektywne interwencje w sytuacjach wychowawczych (IPP)
 • Przemoc w rodzinie – terapia sprawców i ofiar przemocy (DCP)
 • Kazali mi tu przyjść – praca z klientem niedobrowolnym (IPP)
 • Ochrona więzi emocjonalnych dziecka z obojgiem rodziców (TKOPD)
 • Coaching wychowawczy dla pedagogów i psychologów – jak wspierać współczesnych rodziców?
  (IPP)
 • Przestrzeń – przedmiot – ciało – pozawerbalne metody pracy z nastolatkami i dorosłymi (IPP)
 • Techniki relaksacji w terapii dzieci i młodzieży (Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki)
 • Terapia zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (Pracownia Psychologii i
  Psychoprofilaktyki)

O nas

Nasz zespół powstał dzięki przyjaźni i zrozumieniu jak ważna jest współpraca pomiędzy profesjonalnymi terapeutami o różnych specjalnościach. Ufamy, że różnorodność jaką proponujemy, może zaowocować dostępnością pomocy dla wielu osób o różnych potrzebach.

Znany Lekarz

Pracownia Psychologiczna Pomocnia

Kontakt

Poradnia Psychologiczna
Pomocnia Poznań

ul. Śniadeckich 5/2, 60-773 Poznań
nr tel. +48 795 795 202
sekretariat@pomocnia-poznan.pl

© 2020 Pomocnia Poznań | wykonanie: alpa